Comnet

Uygulamada Aç

KVKK

Gizliliğinize önem veriyoruz. Türkiye'nin KVKK mevzuatlarına tam uyum ile verileriniz her zaman güvende.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili sair mevzuat uyarınca Comnet Bilgi İletişim Teknolojileri Tic. A.Ş. ("Comnet") olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede işlenmesi hakkında siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz.

I. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Comnet, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde işlemektedir:

 • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerde kullanılması,
 • İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
 • Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerini sunabilmesi,
 • Akdedilen hizmet sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi, ve
 • Hizmet sözleşmesinin ifası nedeniyle, Comnet Tarafları’nın bir Veri Kontrolörü (Avrupa Yasaları ve Düzenlemeleri kapsamında tanımlanan veya verilerin korunması ya da gizliliğe ilişkin yerel yasalar kapsamında ona karşılık gelen) sıfatıyla kişisel verileri elde etmesi.

II. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar

Comnet, kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki kişi veya kuruluşlarla paylaşabilecektir:

 • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler,
 • Hizmet sözleşmeniz kapsamındaki hizmetlerin ifası ve kontrolü amacıyla grup şirketlerimiz, Comnet tarafları, şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı olduğu/olacağı kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. kişiler.

III. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, İnternet sitesi, Online İşlem Merkezi, Çağrı Merkezi, Şirketimizin mobil uygulamaları, sosyal medya mecraları, hizmet sözleşmeleri, çözüm ortakları gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

IV. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız

Comnet Bilgi İletişim Teknolojileri Tic. A.Ş.'ne yazılı başvuruda bulunarak, kişisel verileriniz:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

IV. Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

Comnet, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Comnet, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Comnet, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Comnet'ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Comnet bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

V. Değişiklikler

Comnet, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz kullanıcılarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Comnet Bilgi İletişim Teknolojileri Tic. A.Ş. Cobancesme Mah, Kımız Sok. No:40 Bahçelievler ISTANBUL